Avainsanat

, , , , , , ,

Julkaisen videon joka on kuvattu kaivosseminaarissa 14. tammikuuta 2012. Siinä paikalliset asukkaat antavat selontekoa ja krittiikkiä siitä, miten Talvivaara on lähinnä epäonnistunut ympäristötavoitteissaan. Videossa arvostellaan miten Talvivaara on lupauksillaan antanut väärän kuvan kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön.

Todellisuudessa Talvivaaran toiminta vaikeuttaa paikallisten asukkaiden ja luonnonalojen ammatinharjoittajien elämää ja yrittämistä. Turistit kaikkoavat, erämatkailu kärsii, kalakanta huononee, kalan kysyntä huonomaineisista vesistä tyrehtyy. Järvien vedenlaatu on muutamassa vuodessa huonontunut ja vedestä on saatu iho- ja silmäoireita.

Kalastajat kertovat, miten kuhat nyt välttävät hapettomia ja metallien kuormittamia syvänteitä. Verkot haisevat. Ahvenet eivät kasva, koska järven pohja on muuttunut hapettomaksi mustaksi liejuksi ja ruokaa ei ole. Kuuset kuolevat. Rakennusten seinät pölyyntyvät. Massiivisia räjäytyksiä tehdään sunnuntaisin ja juhlapyhinä vaikka keskellä juhannusaattoa.

Seudun asukkaat kokevat tulleensa huijatuiksi. Mutta yhtälailla naivit ja korruptoituneet poliitikot ja viranomaiset uskoivat yhtiön takeita suljetusta kierrosta – lupauksia siitä, ettei ulosmeneviä päästöjä syntyisi eikä ympäristölle koituisi haittaa. Nyt haitat ovat kaikkien nähtävillä, jos vain asiaan viitsii hieman perehtyä. 

Kokouksessa tuli myös ilmi, miten suuria määriä muita myrkyllisiä aineita kaivoksella käsitellään. Esimerkiksi louhintaan käytetään viikossa 5 rekkakuormallista räjäytysainetta. Malmiaineksen käsittelyssä tarvittavaa pesuainetta lipeää käytetään noin 6 rekkakuormaa päivässä.

Sunnuntaina 4.11.2012 Talvivaaran kaivoksessa havaittiin sen toiminnan historian kolmas vuoto. Ja vasta nyt kaivostoiminta otettiin syyniin. Vasta nyt vastuullisten virkamiesten ote yhtiöstä tiukkeni: kaivos ei saa aloittaa toimintaansa uudelleen ennen kuin se selvittää miten se aikoo hoitaa ympäristöasiat kuntoon.
Silti moni epäilee – ja syystäkin, miten yhtiö voisi koskaan pystyä moiseen.

Viime keväänä kaivoksella sattui työntekijän kuolema. Vasta sen jälkeen yhtiö heräsi ja otti käyttöön kaasupesurit vähentämään ällöttäviltä haisevia rikkivetykaasuja. Talvivaara onkin osoittanut pelaavansa riskipeliä. Rikollista lupien, säädösten, jopa lakien vastaista toimintaa jatketaan niin kauan kunnes joku kuolee ja koko valtakuntaa koskettava luonnonkatastrofi tapahtuu. 

Toistaiseksi tosiseikaksi jää paljon numeroita. Ympäristöön ja lähivesiin on vuotanut alle viikossa jopa 12 000 kiloa nikkeliä. Uraanipitoista vettä on levinnyt kilometrien päähän. Järvien rautapitoisuudet ovat kohonneet. Jätevesialtaat on puutteellisesti rakennettuja ja niitä on käytetty väärin lupien vastaisesti. Ja vuoto jatkuu yhä.

Ensiviikon alussa päästöistä tiedetään lisää. Silloin valmistuvat muiden supervaarallisten metallien kuten kadmiumin analyysit.

 

Mainokset